Grama Niladhari  Details & T.P Number - Divisional Secretariat,Vavuniya as at 19.11.2018

1.Postal code with village- images/Vavuniya.pdf

No. Name of
 G.N Division
G.N
Division No.
Name of
Grama Niladhari
Res.T.P  Mobile
1 Vavuniya Town 214 Mr. P. Umapathy 0242223234 0767175642
2 Thandikulam 214A Mr. V. Yoganathan 0242221547 0771864651
3 Paddanichchipuliyankulam 214B Mr. K. Thavarajah 0242226916 0773300216
4 Vavuniya Town North 214C Miss. M. Nivethini 0774742103
5 Vairavapuliyankulam 214D Mr. K. Ganeshalingam 0242224942 0773456908
6 Pandarikulam 214E Miss. N. Renusha 0778253268
7 Thonikkal 214F Mr. K. Pararajasingam 0779009464
8 Moonrumurippu 214G Miss. S. Saraniya 0772321578
9 Nochchimoddai 215 Mr. N. Kubenthiran 0772507488
10 Maharambaikulam 215A Mr. S. Raveenthiran 0242223613 0776567808
11 Kaththarsinnakulam 215B Mr. K. Tharshan 0767287237
12 Kallikulam 215C Mr. B. Sarveenthiran 0771305161
13 Puthukkulam 216 Mr. S. Kamjakan 0774569773
14 Paranaddakal 216A Mr. T. Antonythas 0776080408
15 Rasenthirakulam 217 Mr. P. Pratheep 0778480603
16 Poovarasankulam 217A Mr. S. Vijeyaruban 0777700171
17 Chekkadipulavu 217B Mr. J. Amalathas 0772197370
18 Salambaikulam 217C Mr. S. Santharupan 0719947212
19 Velankulam 217D Mr. S. Manimaran 0779544549
20 Nelukulam 218 Mrs. T. Tharshika 0779650527
21 Pampaimadu 218A Mr. S. Jeyapragash 0771346977
22 Kalmadu 218B Mr. A.Ganeshapillai 0775155876
23 Marukkarampalai 218C Mr. K. Vijayakumar 0242220307 0776313658
24 Sasthirikoolankulam 218D Mrs. K. Vinothika 0763505206
25 Eachankulam 218E Mrs. S. Divyapriya 0762770855
26 Koomankulam 218F Mrs. R.J. Sujanitha 0778661215
27 Kanthapuram 218G Miss. S. Kirushiga 0774784766
28 Maruthamadu  219 Mr. R. Suyanthan 0778447665
29 Palamoddai 219A Mrs. L. Kowsalya 0774877806
30 Maruthankulam 220 Miss. G. Anojah 0762640723
31 Semamadu 220A Mr. K. Gajanthan 0247223616 0777361999
32 Malikai 220B Mr. N. Sritharan 0765209194
33 Panrikeithakulam 220C Mr. M. Gopal 0778888603
34 Omanthai 220D Miss. S. Anushiya 0765390902
35 Arumukathanputhukulam 220E Mr. S. Sasitharan 0778727741
36 Mahilankulam 220F Mrs. V. Thanuja 0775954965
37 Ilamaruthankulam 220G Mr.I.Thiruvarudchelvan 0771983555
38 Asikulam 244 Mr. B. Janagan 0770409507
39 Rambaikulam 244A Mr. S. Rahulpirasath 0779056011
40 Samalankulam 244B Mrs. J. Marina 0771561486
41 Kovilkulam 244C Mr. P. Pathmaranjan 0772462537
42 Velikulam 244D Miss. K. Vapiththira 0774643886

 

News & Events

07
Feb2019
71 st independence day celebration at our office

71 st independence day celebration at our office

71st Independance day celebration at urban council...

Scroll To Top